Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2012

meeko
But it was only fantasy.
The wall was too high,
As you can see.
No matter how he tried,
He could not break free.
And the worms ate into his brain.
— Pink Floyd, Hey you
meeko

June 05 2012

meeko
-tym, co stymuluje człowieka najskuteczniej, jest egoizm.
-a miłość?
- miłość wynika z pragnienia, żeby ktoś nas kochał. A to znowu egoizm.
— C.Sanchez-Andrade ,,Coco"
Reposted fromgalawaygirl galawaygirl viaCannonball Cannonball
meeko
6381 83f6
Reposted fromirmelin irmelin viaelektronowy elektronowy

June 04 2012

meeko
9723 86e3
Reposted fromliczbapi liczbapi vialexxie lexxie
meeko
Reposted frombuffy buffy vialexxie lexxie
meeko
Play fullscreen
It's the wrong time
For somebody new
It's a small crime
And I've got no excuse
Reposted fromspontaniczna spontaniczna vialexxie lexxie

June 03 2012

meeko
8972 06c3
meeko
8249 0595
Reposted fromiblameyou iblameyou
meeko
9031 a23b 500
jestem tylko ssakiem..
meeko
9024 3e06 500
Mistrz Miron B.
meeko
meeko
C.R.A.Z.Y.
Reposted fromcoscozapamietam coscozapamietam
meeko
meeko
3587 5894
Reposted fromblue-chips blue-chips

June 02 2012

meeko
9619 2db8
Reposted fromjouziou jouziou vialexxie lexxie
meeko
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo 
na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
meeko
3383 b083
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viablue-chips blue-chips

May 31 2012

meeko
Potrzebuję mężczyzny. Faceta z krwi i kości, a nie jakiegoś chłopaczka, który będzie robił podchody i będzie bał się złapać mnie za rękę. Chcę mężczyzny, który będzie wiedział czego chce, który pewnie mnie obejmie i pocałuje tak, że zmiękną mi kolana...
Reposted frommorela morela viado3razy-sztuka do3razy-sztuka

May 30 2012

meeko
4333 b613 500
industrialna poezja 
Reposted fromkartoNik kartoNik viaelektronowy elektronowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl